Şehre tepeden bakmak // viewing the city

ilke_6 copy
Pierre Loti’de şehre ya da manzaraya tepeden bakan yalnızca mezar taşları değil. Yeşillikler içinde bir bahar günü gördüğümüz bu manzara kimilerini başka bir dünyaya götürüyor, içsel bir yolculuğa davet ediyor, kimileriyse anı yakalamak ve hapsetmek arzusuyla fotoğraf çekerken, anı elinden kaçırdığının bilincinde olamıyor.

Viewing the city from a distance or experiencing it like a labyrinth…
In Pierre Loti, it is not only the tombstones that are viewing the city from a distance. This scenery in green in a spring day, carry some to other worlds, by inviting them to an interior journey. Others are taking photos in order to capture the moment, not realizing that they are missing it.

Işık Doğaç

Reklamlar