HAKKIMIZDA // ABOUT US

İstanbul karşıtlıklar ve değişim üzerinden tanımlanan bir şehir: doğu ve batı, eski ve yeni, yerli ve yabancı ikilikleri ve aralarındaki gerilim şehrin önlenemeyen büyümesine eklenince, tanımlaması gittikçe zorlaşan bir yere dönüşüyor. İstanbul’un tarihi bu bağlamda şehrin sadece geçmişini hatırlatan anılar değil, bugününü anlamlandıran anlar olarak karşımıza çıkmakta.

Tüm değişimine, kültürel ve ekonomik merkez olma özelliğine rağmen İstanbul’un ayıredici özelliği tarihi. Turizm merkezi ve kültürel başkent olarak sunulan şehrin geçmişi güncel gündelik hayatı ve popüler kültürün parçası. Onarılan tarihi yapılardan  şehir manzaralarına Istanbul’un tarihsel  imgeleri  dizilerden turistik objelere, efemeradan instagram karelerine şehrin tahayyülünü de belirler.

İstanbul’un  geçmiş ve güncel temsilleri hangi noktalarda kesişiyor? Şehrin imgeleri gündelik yaşamda nasıl hikayeleştiriliyor? Bu çalışma şehrin geçmis ve bugünkü deneyimlerinin, diğer bir deyişle şehir imgesi ve günlük hayat arasındaki etkileşimin ve dönüşümün tartışıldığı bir platform oluşturmak amacıyla yola çıktı.

Dönüşüm, değişim, ve etkileşim kavramlarını şehir aracılığıyla tartışan bu platform, karşılaşma alanlarının farklılıklarını ve bu farklılıkların etkilerini kendi bünyesinde de  farklı biçimlerle ortaya koyar.

Okumakta olduğunuz blog, çalışmanın odağındaki kavramları kendi bünyesinde de dönüştüren, çeviren bir yapı yaratmak fikriyle başlatıldı.  İstanbul imgelerinin ve deneyimlerinin  paylaşıldığı bu platform aynı zamanda projenin sürekliliğini ve erişilebilirliğini sağlıyor.

***

Fotoğraf: Aygen Mertol

Fotoğraf: Aygen Mertol

***

A major tourist attraction, a cultural capital, and a global city, Istanbul is a compelling narrative source for its inhabitants and visitors.   Istanbul’s representations are not simply food for thought; they inform the practices and the production of the city. The images of its past feature not only as commodities, memorabilia to be consumed, they serve as benchmarks that orient the experiencing of the city.  Taking its cue from the links between urban imaginary and urban practices, Imagining Istanbul serves as a platform to explore the circulation, commodification, and production of urban images.

A collaboration between students and academics at the departments of Communications and English Literature at Doğus University, Imagining Istanbul is concerned with the re-production of the city’s past in its current imaginary. We are interested in the production, consumption, and representation of the city’s history in everyday urban practices.

On this blog you can browse our activities, images and texts we think are relevant to our project, and find information about our workshop and exhibition on May 17, 2013.

Reklamlar